Деловен простор бр.30 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image
image
Совети:

Кликнете на сликата за да се зголеми


Притиснете ESC за излез

Bookmark and Share

Опис

Деловен простор во Скопје на Бул.К.Ј.Питу бр.19-4/21, приземје, влез 1, локал 27

Детали за аукцијата:

Издавање под закуп на деловен простор-Оглас бр.4

Деловниот простор кој се издава е во сопственост на Република Северна Македонија и со него стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје


Оглас:

Локација: