Деловен простор бр.74 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image
image
Совети:

Кликнете на сликата за да се зголеми


Притиснете ESC за излез

Bookmark and Share

Опис

Деловен простор во Берово на Ул.Паруца бр.12, гаража, локал 25

Детали за аукцијата:

Издавање под закуп на деловен простор-Оглас бр.4

Деловниот простор кој се издава е во сопственост на Република Северна Македонија и со него стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје


Оглас:

Локација: