94,ул Битпазарска бр 28 Скопје - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површина од  16 м2 Скопје

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 06/2022 издавање деловен простор -Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Република Северна Македонија


Оглас: