Резултати
   
sort
магацин север во подрум (базен)
магацин север во подрум (базен)
Цена: 32,897 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.05.2022 08:00:00

канцеларија 1 на кат 1 (базен)
канцеларија 1 на кат 1 (базен)
Цена: 8,251 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.05.2022 10:00:00

канцеларија 4 на кат 1 (базен)
канцеларија 4 на кат 1 (базен)
Цена: 6,641 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.05.2022 12:00:00

локал 2А-6-7 во подрум (арена)
локал 2А-6-7 во подрум (арена)
Цена: 24,768 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.05.2022 14:00:00

локал 121-125 на приземје (арена)
локал 121-125 на приземје (арена)
Цена: 112,335 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.05.2022 16:00:00