НУ ДТС-Давање под закуп на деловен простор - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Деловниот простор кој се издава под закуп се наоѓа во објектот на НУ ДТС кој установата не го користи, а е наменет за вршење на угостителска дејност.

Детали за аукцијата:

НУ ДТС-Давање под закуп на деловен простор

Деловниот простор кој се издава под закуп се наоѓа во објектот на НУ ДТС кој установата не го користи, а е наменет за вршење на угостителска дејност.


Оглас: