издавање под закуп деловен простор - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image
image
Совети:

Кликнете на сликата за да се зголеми


Притиснете ESC за излез

Bookmark and Share

Опис

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП СЕ НАОГА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА ББ. - КОЧАНИ.

ОБЈЕКОТОТ Е ЗГРАДА ЗА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ИНФОРМАЦИИ, А ДЕЛ ОД ПОДРУМОТ КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП Е ЗАВЕДЕН КАКО ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО СО ПОВРАШИНА ОД 267 М2.

▼ Повеќе
Документи за објектот:
Детали за аукцијата:

Издавање под закуп на деловен простор

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП СЕ НАОГА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА ББ. - КОЧАНИ. ОБЈЕКОТОТ Е ЗГРАДА ЗА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ИНФОРМАЦИИ, А ДЕЛ ОД ПОДРУМОТ КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП Е ЗАВЕДЕН КАКО ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО СО ПОВРАШИНА ОД 267 М2. ЦЕНАТА КОЈА КЕ БИДЕ ПОСТИГНАТА НА ЈАВНОТО НАДАВАЊЕ КЕ БИДЕ УТВРДЕНА КАКО ЦЕНА НА МЕСЕЧНА ЗАКУПНИНА. ЗАКУПНИНАТА СЕ ИЗРАЗУВА ВО НЕТО ИЗНОС БЕЗ ДДВ., ДАНОКОТ СЕ ИЗРАЗУВА ПОСЕБНО ВО ФАКТУРА.


За да ги видите објектите од оваа аукција кликнете овде

Оглас:
Документи за аукцијата:


Локација: