Внесување на точни лични информации

 

Задолжително е внесување на точни лични информации. Ако Вашите лични информации се променетитреба да се јавите во агенцијата да се ажурираат информациите. За внесување на неточни информации одговорноста ја презема корисникот.

 

 

Безбедност

 

Ние ги третираме информациите кои ги доставувате до нас како доверливи информации. Тоа е според нас предмет на безбедна процедура на нашата институција и политика во врска со заштита и користење на доверливи информации

 

 

Заштита на лична лозинка

 

Вие сте одговорни за одржување на Вашето корисничко име и лозинка, и ја превземате одговорноста за сите активности или евентуални штети кои може да се јават од Вашиот профил. Ако имате причина да верувате дека некој ја користи Вашата сметка или профил без дозвола, треба да контактирате со нас веднаш, затоа што во спротивно ние нема да бидеме одговорни за било каква загуба или оштетување предизвикано од вашиот неуспех. Администраторите на системот не одговаараат за евентуалните грешки при најавување односно внесувањето на корисничкото име и лозинка, при наддавањето и текот на аукцијата, евентуалните прекини на интернет конекцијата на наддавачот и сите акции кои можат да произлезат од клиентска страна по вина на клиентот или по вина на трето лице.