12.ул.50-та Дивизија бр .25 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на ул.50-та Дивизија 25 подрум со површина од 196 м2

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 13/2019-СК издавање деловен простор во Скопје -Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Скопје


Оглас: