61. ул.Пушкарска бр.33 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на  ул.Пушкарска бр.33  приземје и поткробје локал 8 со површина од 63 м2

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 13/2019-СК издавање деловен простор во Скопје -Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Скопје


Оглас: