Издавање на деловен простор под закуп на ЈП Национални шуми-Скопје - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Се издава објект во Општина Гостивар  на КП 875 во КО Бањица запишано на имотен лист  ИЛ 100478

Со адреса: Грудајци

Зграда 10 – влез 1 кат ПР – со површина од  218м2

 

Детали за аукцијата:

Издавање на деловен простор на ЈП Национални шуми - Скопје - Втора објава

КП 875 КО Бањица ИЛ 100478 Адреса: Грудајци Зграда 10 – влез 1 кат ПР – 218м2


Оглас: