29. Ул Маршал Тито бб - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на Ул Маршал Тито бб (С..Јоаким Осоговски) приземје  број 3 со површина од 24 м2

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 03/2020-КУ издавање деловен простор во Куманово - Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Куманово


Оглас: