локал 1 - 11 на кат 02 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Детали за аукцијата:

Издавање на деловен простор - Второ јавно наддавање

Издавање на деловен простор од стрна на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје


Оглас: