97.Ул.Казанџискабр.24 Скопје - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на Ул.Казанџиска бр.24 Со површина 159 м2 и редуцирана 92м2 ,приземје Скопје

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 06/2022 издавање деловен простор -Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Република Северна Македонија


Оглас: