Резултати
   
sort
12.ул.50-та Дивизија бр .25  Скопје
12.ул.50-та Дивизија бр .25 Скопје
Цена: 28,958 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на ул.50-та Дивизија ,25 подрум со површина од 169 ...

93,ул Битпазарска бр 28 Скопје
93,ул Битпазарска бр 28 Скопје
Цена: 3,473 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...

94,ул Битпазарска бр 28 Скопје
94,ул Битпазарска бр 28 Скопје
Цена: 4,264 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...

64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија) Скопје
64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија) С...
Цена: 8,132 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на ул.Ѓорче Петров 1 бр.11  приземје  со пов...

65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија) Скопје
65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија) С...
Цена: 5,622 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на ул Ѓорче Петров 1 бр.11 со површина од 25 м2 Ско...

97.Ул.Казанџискабр.24 Скопје
97.Ул.Казанџискабр.24 Скопје
Цена: 38,414 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.10.2022 09:00:00

Локал на Ул.Казанџиска бр.24 Со површина 159 м2 и редуцира...