Резултати
   
sort
1. 7-ми Април бр. 4
1. 7-ми Април бр. 4
Цена: 5,045 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 1 со површина од 19 ...

2. 7-ми Април бр. 4
2. 7-ми Април бр. 4
Цена: 5,545 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 2 со површина од 20 ...

3. 7-ми Април бр. 4
3. 7-ми Април бр. 4
Цена: 4,887 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Локал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 3 со површина од 19 ...

4. 7-ми Април бр. 4
4. 7-ми Април бр. 4
Цена: 6,140 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 4 со површина од 26 ...

5. 7-ми Април бр. 4
5. 7-ми Април бр. 4
Цена: 6,136 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 5 со површина од 26 ...

6. 7-ми Април бр. 4
6. 7-ми Април бр. 4
Цена: 5,873 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 09:00:00

Локал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 6 со површина од 21 ...