Резултати
   
sort
ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (Изложбен салон))
ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ...
Цена: 148,363 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
01.11.2019 10:05:00

Национална Установа Центар за култура Битола објавува...