Резултати
   
sort
2. Ул. Илинденска бр.8
2. Ул. Илинденска бр.8
Цена: 2,280 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Илинденска бр.8 приземје со површина од 12 м2

3. Ул. Илинденска бр.12
3. Ул. Илинденска бр.12
Цена: 2,368 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Илинденска бр.12 приземје со површина од 12 м...

4. Ул. Илинденска бр.23
4. Ул. Илинденска бр.23
Цена: 2,586 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Илинденска бр.23 приземје со површина од 13 м...

5. Ул. Илинденска бр.16
5. Ул. Илинденска бр.16
Цена: 2,290 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Илинденска бр.16 приземје со површина од 12 м...

6. Ул. Илинденска бр.18
6. Ул. Илинденска бр.18
Цена: 2,290 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Илинденска бр.18 приземје со површина од 12 м...

7. Ул. Архиепископ Михаил бр 59
7. Ул. Архиепископ Михаил бр 59
Цена: 5,206 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
28.11.2019 09:05:00

Локал на Ул. Архиепископ Михаил бр 59 приземје со површи...