Резултати
   
sort
17,,,ул.Маршал Тито бр.20
17,,,ул.Маршал Тито бр.20
Цена: 6,547 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал на ул.Маршал Тито бр.20 со површина од 38 м2 на пр...

2.ул.Булевар Гевгелија (пазар)
2.ул.Булевар Гевгелија (пазар)
Цена: 5,191 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал на ул.Булевар Гевгелија  на кат  со површ...

7	Раброво (место викано Рудник Раброво)објект бр.1/2/3/4/5/1
7 Раброво (место викано Рудник Ра...
Цена: 289,798 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал во Раброво место викано РУДНИК РАБРОВО објект бр...