Резултати
   
sort
1. ул7-ми Април бр. 4
1. ул7-ми Април бр. 4
Цена: 5,025 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 1 со површина од 19 ...

4. ул7-ми Април бр. 4
4. ул7-ми Април бр. 4
Цена: 6,119 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 4 со површина од 26 ...

5. ул7-ми Април бр. 4
5. ул7-ми Април бр. 4
Цена: 6,114 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Ликал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 5 со површина од 26 ...

6.ул 7-ми Април бр. 4
6.ул 7-ми Април бр. 4
Цена: 5,851 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал на ул7-ми Април бр. 4 Приземје број 6 со површина од...

7. 7-ми Април бр. 4
7. 7-ми Април бр. 4
Цена: 5,636 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 7 со површина од 23 ...

8. 7-ми Април бр. 4
8. 7-ми Април бр. 4
Цена: 6,547 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.09.2020 09:00:00

Локал на 7-ми Април бр. 4 Приземје број 8 со површина од 29 ...