Резултати
   
sort
Оглас бр. 01/2019... Издавање на деловен простор на  Ул.Св.Јоаким Осоговски бр.226 Крива Паланка
Оглас бр. 01/2019... Издавање на делов...
Цена: 12,783 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
17.10.2019 15:20:00

За давање под закуп на деловен простор во сопственост ...