Резултати
   
sort
издавање под закуп деловен простор
издавање под закуп деловен прост...
Цена: 30,308 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 13.09.2019 11:00:00

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП СЕ НАОГА ВО ЦЕН...

Деловен простор во Кочани
Деловен простор во Кочани
Цена: 709,550 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
29.09.2016 11:05:00

Деловен простор на Ул.Љ.Санtтов, зграда 1, влез 4, приземј...