Резултати
   
sort
Издавање на деловен простор под закуп на ЈП Национални шуми-Скопје
Издавање на деловен простор под ...
Цена: 11,277 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 03.02.2020 10:30:00

Се издава објект во Општина Гостивар  на КП 875 во&nb...

12.ул.50-та Дивизија бр .25
12.ул.50-та Дивизија бр .25
Цена: 33,323 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.12.2019 09:05:00

Локал на ул.50-та Дивизија 25 подрум со површина од 1...

61. ул.Пушкарска бр.33
61. ул.Пушкарска бр.33
Цена: 17,309 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.12.2019 09:05:00

Локал на  ул.Пушкарска бр.33  приземје и поткробје ...

64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 8,132 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.12.2019 09:05:00

Локал на ул.Ѓорче Петров 1 бр.11  приземје  со пов...

65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 5,622 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.12.2019 09:05:00

Локал на ул Ѓорче Петров 1 бр.11 со површина од 25 м2 

93,ул Битпазарска бр 28
93,ул Битпазарска бр 28
Цена: 3,486 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
30.12.2019 09:05:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...